Metselverbanden

Metselverbanden

Bij veel bouwprojecten wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van het halfsteensverband, maar er zijn vele ander verbanden die toegepast kunnen worden. Door de jaren heen is er veel geleerd in de praktijk en zijn er ook constructieve regels opgesteld voor de metselverbanden.

De regels zijn als volgt:

  • Baksteenbrokstukken mogen nooit gebruikt worden als de hoogte aan de lengte of de breedte overtreft. Dit is voornamelijk van belang bij openingen.
  • We raden het af om in één en hetzelfde metselwerk verschillende soorten metselstenen te verwerken.
  • De verticale voegen van twee opeenvolgende lagen moeten minsten van h/4 verspringen. H staat voor hoogte van een laag  met een minimum van 4 cm. Als hiervan wordt afgeweken, moet u waken over de stabiliteit van het geheel.
metselverbanden2
metselverbanden1

Advies op maat

Kunnen wij u misschien helpen?

Er is veel keuze en soms werken bepaalde producten juist wel/niet samen. Wij hebben de kennis in huis om u hierbij te helpen!

Maak een afspraak